Οι 21 νέες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)

 Σύμφωνα με έγγραφο που υπογράφει ο Υφυπουργός κ. Στύλιος για το σχολικό έτος 2014-15 θα λειτουργήσουν 21 Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης

Μετάβαση στο site